Succesvol woonproject voor studenten, senioren en voormalig daklozen in Delft.

Aan de Aart van der Leeuwlaan 332 in Delft staat het voormalig verzorgingshuis Abtswoude Bloeit. Onder leiding van SHS Delft (Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft) en intensive samenwerking tussen vele partijen werd het gebouw succesvol omgevormd tot een bloeiende gemeenschap waar ca. 150 studenten, 60 ouderen en 32 voormalig daklozen harmonisch samenwonen. Een win-win situatie waarbij ze met z’n allen gebruik maken van een zeer grote gemeenschappelijke woonkamer die tevens als huiskamer voor de buurt functioneert.

Door Marinus Dijkman, Stijlvol Ouder.

Voormalig verzorgingshuis Abtswoude Bloeit.

Abtswoude Bloeit was oorspronkelijk een groot verzorgingshuis met 60 aanleunwoningen. Toen de wetgeving in 2013 (scheiding van wonen en zorg) veranderde liep het verzorgingshuis langzaam leeg. Zorgorganisatie Pieter van Foreest (huurder van het pand) probeerde er een verpleeghuis voor intramurale zorg van te maken. Het gebouw bleek hiervoor ongeschikt. Op een gegeven moment woonden er nog slechts 12 mensen en door het geleidelijk wegvallen van de faciliteiten van het verzorgingshuis werden ook de aanleunwoningen (eigendom van wooncorporatie Vestia) moeilijker verhuurd met langdurige leegstand tot gevolg. Alternatieven voor hergebruik werden onderzocht. Het plan van SHS Delft was er één van.

Studentenhuisvesting

Roy Uijtendaal en Romeé Rodriguez, bestuur SHS Delft.

SHS Delft realiseert studentenwoningen in leegstaand vastgoed. Hierdoor pakt zij twee problemen aan: 1) het kamertekort en 2) de leegstand). SHS Delft Bestuursvoorzitter Romée Rodriguez (22), Bachelor, 4e jaar Bouwkunde TU Delft licht toe: “Naast het streven om zoveel mogelijk studenten te huisvesten pakt de stichting ook actuele problemen aan zoals eenzaamheid onder ouderen en woningnood onder economisch daklozen.” Abtswoude Bloeit is het derde grote studentenhuisvestingsproject van de stichting. Naast een vierkoppig bestuur kent de stichting een stevige Raad van Toezicht waar enkele prominente bestuurders uit zakenwereld en gemeentelijke kring deel van uitmaken.

Aanleunwoningen

Woonkamer van 400 m2.

Voor Abtswoude Bloeit (6.737 m2) had SHS Delft als resultaat van het zoeken naar samenwerking op basis van gemeenschappelijke belangen een fraai bidbook gemaakt waarin ruimte voor 143 wooneenheden, t.w.: 110 studentenkamers en studio’s in clusters van twaalf en 32 studioappartementen voor de Stichting Perspektief (huisvesting voormalig daklozen). Ook de 60 aanleunwoningen zouden van het plan profiteren. Want de omvangrijke begane grond (woonkamer van de wijk) van 400 m2, voorheen ook de huiskamer van de buurt, werd ingezet als nieuwe ontmoetingsruimte met faciliteiten zoals koken, bibliotheek, vergaderen en ontmoeten voor alle bewoners en de buurt.

Gemeenschappelijke huiskamer

Feest voor iedereen.

Roy Uijtendaal (22), Bestuurslid vastgoed SHS Delft, eveneens Bachelor, 4e jaar Bouwkunde TU Delft vult aan: “Het ging ons erom zoveel mogelijk belangen van partijen in ons plan te integreren. Met name de grote woonkamer op de begane grond, voorheen de huiskamer van de buurt, speelde hierbij een belangrijke rol.”
Taco van Amelsfort, Teammanager Vastgoed Exploitatie bij Pieter van Foreest (huurder van het pand) beaamt dit uitgangspunt: “Naast een goed functioneel gebruik van het gebouw waar wij tijdelijk niet zoveel mee kunnen, was het voor ons belangrijk dat de functie van woonkamer voor de buurt weer werd hersteld.”

Vier zaken gelijktijdig opgelost

De bibliotheek in de woonkamer.

Robert de Wee, Manager bij Stichting Perspektief (zorgorganisatie voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang beschermd wonen, begeleiding en aanpak huiselijk geweld) onderschrijft eveneens het belang van de brede samenwerking rond Abtswoude Bloeit. “In een actie werden vier zaken met veel synergie snel en soepel opgelost: verloedering door leegstand van het voormalig verzorgingshuis werd gestopt. De functie van woonkamer voor de buurt hersteld alsmede huisvesting voor kwetsbare mensen en studenten gerealiseerd.”

Financiering van de renovatie

Eén van de 150 studentenkamers.

Om het sterk verwaarloosde gebouw weer bewoonbaar te maken was een grote renovatie onvermijdelijk. Financiering voor deze renovatie werd gevonden bij COJO, een private onderneming van de Delftse ondernemer Joris Gribnau. Daarmee kwam de cirkel rond. Gribnau: “Het plan van SHS sprak me aan omdat het zowel de studentenwoningnood alsook mensen die het minder getroffen hebben in het leven en internationale studenten die niet zo makkelijk integreren betrof. We bedachten dat een mix van ca. 90 Nederlandse studenten, 20 internationale studenten, 32 mensen met een afstand tot de maatschappij en 40 ouderen, samen met een inwonend beheerder en een grote gemeenschappelijke woonkamer met keuken en relaxhoeken in ieders belang zou kunnen werken.” Een formule die in de praktijk succesvol blijkt te werken.

Toekomst

SHS Delft is voortdurend op zoek naar leegstand in o.m. verzorgingshuizen om zowel de woningnood onder studenten aan te pakken als unieke en innovatieve woonconcepten te creëren. Zoals in Abtswoude Bloeit verschillende type bewoners gecombineerd zijn, is de wens van de stichting om middels samenwerking nieuwe woonvormen maatschappelijke meerwaarde toe te voegen aan haar projecten.