Hoe realiseren de grote gemeenten collectieve woonvormen voor ouderen?

Provada 27 oktober 2021 14:00 uur Paneldiscussie, Forum 2

Hoe kunnen ouderen gezond en gelukkig langer ­zelfstandig thuis wonen in een prettige omgeving waar zelfstandigheid en ­gemeenschappelijkheid hand in hand gaan. Het klinkt zo eenvoudig, maar hoe gaan – met name de grote steden, waar het tekort aan woningen al zo enorm is – met dit belangrijke vraagstuk om? Iedere gemeente heeft zijn eigen aanpak; wat kunnen we van elkaar leren?

Cees van Boven, Bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland  (Moderator).
Isabel van der Geer, Hoofd afdeling woningbouw, Ministerie van BZK.
Ludo Steenmetser, Directeur Bestaande stad & wonen Gemeente Den Haag.
Mirjam Oosterhout, Procesmanager Langer Thuis Akkoord Gemeente Rotterdam.
Andor Kwee, Programmamanager ouderenhuisvesting Gemeente Amsterdam.
Wouter Spijkerman, Kwartiermaker nieuwe woonconcepten Gemeente Utrecht

Vragen en discussie
–      Aan hoeveel collectieve eenheden denkt u dat er in uw gemeente behoefte is?
–      Wat maakt de uitvoering van collectieve woonvormen in uw gemeente lastig?
–      Hoe staat uw gemeente ten opzichte van het meefinancieren aan realisatie van gemeenschappelijke ruimten?
–      Heeft uw gemeente een actuele woon/zorgvisie?
(Eén op de tien woningen moet in de komende jaren geschikt zijn voor ouderen)
–      Is er een goede samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen?
–      Zijn er prestatieafspraken en concrete acties gemaakt?
–      Wat is de rol/invloed/belang van ontwikkelaars/investeerders/andere marktpartijen?
–      Wat vindt u in uw gemeente de meest innovatieve woonvorm op dit gebied en waarom?
–      Wat zou er in uw gemeente anders/beter moeten?