Er wordt veel over ouderen gepraat en voor hen besloten. Stijlvol Ouder vindt dat de samenleving, overheden en markt zich meer zou moeten laten leiden door wat deze sterk groeiende groep van zelfstandige senioren zelf wil.

Stijlvol Ouder biedt een platform voor senioren en professionals met een kennisbank, doorlopend onderzoek, communicatie en events. Kennis delen, expert meetings organiseren of een informatief/opiniërend magazine of boek maken is ons op het lijf geschreven.  Maar dan wel specifiek gericht op de oudere doelgroep; de 65-plusser.

Onderzoek en advies

De enorme golf senioren die eraan komt heeft grote gevolgen voor de rol en werkgebieden van gemeentes, corporaties en zorgpartijen. Wat kan de maatschappij van de betrokken partijen verwachten? Welke nieuwe samenwerkingsverbanden en financieringsmodellen kunnen er tot stand komen? Welke nieuwe woonconcepten met zorg op maat moeten worden ontwikkeld? Is transformatie en hergebruik van leegstaand vastgoed mogelijk? En heel belangrijk: wat wil de senior, de 65-plusser zelf. Hoe geven we deze senioren een stem? Tegen welke knelpunten en uitdagingen loopt men aan?

Verbinden

Hoe bevorderen we de zelfredzaamheid en participatie van senioren? Hoe maken we beter gebruik van de ‘zilveren kracht’? Senioren willen vaak maatwerk en inspraak over hoe zij willen wonen. Gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen zoeken naar de juiste vorm om senioren te huisvesten. Stijlvol Ouder ziet zichzelf als katalysator om verschillende partijen te stimuleren om te investeren in deze gezamenlijke maatschappelijke opgave. Stijlvol Ouder verbindt partijen en geeft advies over nieuwe woonconcepten en hoe deze concreet vorm kunnen krijgen.

Communicatie

Stijlvol Ouder heeft zich gespecialiseerd in de seniorenmarkt. Doet veel onderzoek naar senioren, kent de doelgroep en spreekt hun taal. We geloven in de kracht van communicatie, digitaal en traditioneel met senioren. Onze communicatie is gericht op het bevorderen het welzijn van senioren op het gebied van wonen, welzijn- en zorg. Met kennis van zaken adviseren wij gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen hoe te communiceren met deze doelgroep.