Enquête over Nieuwe Collectieve Woonvormen. Doet u mee?


Aan welke nieuwe collectieve woonvormen/woongroepen is er behoefte?
Stijlvol Ouder kreeg eind 2020 van Centrum Groepswonen Den Haag de opdracht om een onderzoek te doen naar de wensen en behoeften van burgers en marktpartijen naar nieuwe Collectieve woonvormen met als doel een advies aan de gemeente Den Haag.

Drie onderdelen
De opdracht werd opgedeeld in drie onderdelen t.w.: 1) Kwantitatief online onderzoek onder Haagse burgers (55 jaar t/m 75+) gevolgd door kwalitatief diepteonderzoek in zes online panels; 2) Onderzoek bij de professionele markt (institutionele beleggers, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwers, architecten enz.) naar de visie, plannen en mogelijkheden ten aanzien van nieuwe Collectieve Woonvormen; en 3) Een veldonderzoek in de Haagse stadsdelen Loosduinen, Escamp en Laak.

Kwantitatief onderzoek
Voor het onderzoek onder Haagse burgers ontwikkelde Stijlvol Ouder een online enquête in lijn met eerdere onderzoeken die Stijlvol Ouder deed. Honderden Haagse senioren (55 jaar tot/met 75+) uit het ‘Stijlvol Ouder panel’ werden benaderd en gevraagd naar hun tevredenheid over de huidige woning, de wijk en als er sprake is van verhuisplannen welke woning of nieuwe collectieve woonvorm op hun belangstelling mag rekenen.

Kwalitatief onderzoek
In de enquête konden de geënquêteerden aangeven of men bereid was om mee te werken aan een kwalitatieve uitwerking door middel van online roundtables. Hiervoor bleek een forse belangstelling die in zes online panels wordt uitgewerkt.

Doe mee
Voor deelname aan de enquête klik op een van de rode links. Voor de Haagse enquête klik: Haagse enquête. Of klik: Regio Haaglanden enquête  Of klik: Collectieve woonvormen enquête Landelijk.

Onderzoek stadsdelen
De gemeentelijke mogelijkheden werden en worden onderzocht en afgetast met behulp van de stadsregisseurs in de stadsdelen Loosduinen, Laak en Escamp. Andere stadsdelen volgen.

Kick-off meeting. De professionele markt, de ministeries BZK en VSW zijn evenals de gemeente Den Haag betrokken via een uitgebreide online Kick-off meeting waarin enthousiast plannen en gedachten werden uitgewisseld. Zie logo’s van de deelnemers onderstaand. Interviews voor nadere uitwerking volg(d)en.

Eind maart 2021 wordt de eerste versie van het rapport ‘Nieuwe Collectieve woonvormen Den Haag 2021’ door Centrum Groepswonen aangeboden aan de gemeente Den Haag.

Voor meer informatie: Marinus Dijkman; Stijlvol Ouder; 070 260 1200; 06 2180 2939; email hidden; JavaScript is required

Participanten professionele markt aan het onderzoek: