Alle ouderen een gezond thuis (Provada 2021)

Woensdag 27 oktober 2021, 15:15 uur, Forum 2

Voor 2040 een miljoen nieuwe woningen realiseren, waarvan 500.000 levensloopbestendig. Dus geschikt voor ouderen en dan in het bijzonder alleenstaande ouderen. Focus bij die half miljoen nieuwe woningen ook op gemeenschappelijke woonvormen waar sociaal contact tussen bewoners gestimuleerd wordt. Waar verzorging rond het huis beschikbaar is zodra daar behoefte aan is.

Anneke Nijhoff, Ontwikkelaar wonen & services Fame (Moderator)
Daan Tettero, Fundmanager Healthcare Syntrus Achmea
Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategy & Business Development Zilveren Kruis
Lars Drijvers, Ontwikkelingsmanager AM
Esther Akkerman, Programmamanager Formules Woonzorg Nederland
Terry van der Heide, Directeur Centrum Groepswonen
Jeannette Dijkman, Directeur Stijlvol Ouder

Vragen en discussie
–      Wat maakt de uitvoering een gezond thuis voor ouderen mogelijk? En welke gedachten heeft u daar zelf bij?
–      Welke rolverdeling kan je maken en wat is dan specifiek de rol van de gemeente?
–      Hoe leidt dit naar concrete acties in plaats van beleid?
–      Hoe en waarmee kunnen woningcorporaties, zorginstellingen, ontwikkelaars en financiële partijen hier een bijdrage aan leveren?
–      Hoe komen we met elkaar van praten naar doen?