Wat zijn de kansen voor collectieve woonvormen in Loosduinen?

Steeds meer ouderen maar ook jongeren hebben interesse in collectieve woonvormen waar bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte met elkaar worden gedeeld. Dat blijkt uit het advies “Droom. Durf en Doe: kansen voor collectieve woonvormen in Den Haag” dat Centrum Groepswonen onlangs presenteerde aan de gemeente Den Haag. Naar aanleiding van dit advies organiseerde Terry van der Heide, directeur Centrum Groepswonen samen met stadsdeeldirecteur Loosduinen Mustapha el Boumeshouli en Stijlvol Ouder de inspiratiemiddag ‘Kansen voor Collectieve woonvormen’ in Villa Ockenburgh in Loosduinen.

Terry van der Heide (microfoon) introduceert v.l.n.r. dagvoorzitter Gabriëlle Verbeek, Directeur LVGO, Stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli en Marjan van de Hoek (Commissie Loosduinen).

Tijdens de ‘stadssafarie’ in de ochtend konden een aantal inspirerende projecten worden bezocht (zie kader). In de middag spraken onder leiding van dagvoorzitter Gabrielle Verbeek, directeur LVGO, tal van betrokkenen, bestuurders en experts van Rijksoverheid, gemeente Den Haag, vastgoedontwikkelaars, zorgorganisaties en natuurlijk (toekomstige) bewoners over kansen en oplossingen. Een betrokken wethouder Kavita Parbhudayal hield een warm pleidooi voor realisatie van meer collectieve woonvormen.

Kavita Parbhudayal, Haags Wethouder voor Zorg, Jeugd en Volksgezondheid.

Kavita Parbhudaya, de Haagse wethouder voor Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, vatte het kort samen: “Het aantal 75plussers gaat de komende jaren in Den Haag oplopen naar zo’n 80.000 mensen. Dubbele vergrijzing staat in een aantal wijken en stadsdelen in Den Haag en vooral in Loosduinen hoog op de agenda. Het is best ingewikkeld om voor iedereen geschikte huisvesting te vinden. Het is daarom van enorm belang dat iedereen zelf goed en tijdig gaat nadenken over hoe je je toekomst zelf regisseert. Kom met ideeën en plannen naar mij toe zodat we kunnen kijken wat we gezamenlijk kunnen bereiken.”

Mustapha el Boumeshouli, Stadsdeeldirecteur Loosduinen.

Kansenfabriek
Dat de nood hoog is wordt bevestigd door Stadsdeeldirecteur Loosduinen Mustapha el Boumeshouli: “Iedereen weet en ziet dat we stappen moeten maken. Door als een zesde zintuig van de gemeente te zijn en de ‘kansenfabriek’ zoals ik dat zo mooi noem te doorzien, kunnen we processen aanjagen, van bestemmingsplannen wijzigingen tot het verkennen waar de kansen zijn. Het is echt dankbaar werk om bezig te zijn met de levenskwaliteit van mensen in Loosduinen. Nergens in Den Haag vind je een plek waar strand, groen, het stedelijke en het dorpse samenkomen.”

Wilbert van Bijlert, Senior beleidsmedewerker Huur en Aandachtsgroepen bij Ministerie van BZK.

Twee subsidieregelingen
“Collectieve woonvormen vormen ook bij ons een steeds belangrijker onderwerp. We hebben hiervoor twee stimuleringsregelingen opgetuigd”, zegt Wilbert van Bijlert, Senior Beleidsmedewerker Huur en Aandachtsgroepen bij Ministerie van BZK. “De eerste regeling is de ‘Stimuleringsregeling Wonen en Zorg, door het Ministerie VWS opgericht en uitgevoerd door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Deze regeling is gericht op burgerinitiatieven en regelt een borgstelling zodat mensen een hypotheek kunnen krijgen. De tweede regeling komt vanuit Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de ‘Stimuleringsregeling ontmoetingsruimte in ouderenhuisvesting’ en financiert de bouwkosten van een ontmoetingsruimte tot een bedrag van maximaal 175.000 euro. Inmiddels zijn er vijftig aanvragen binnen en vijfentwintig gehonoreerd.

Esther Akkerman, Programmamanager Formules bij Woonzorg Nederland.

Toekomstbestendige woningen en verpleeghuizen
Programmamanager Formules bij Woonzorg Nederland, Esther Akkerman legt uit waar het om gaat bij het ontwikkelen van woonvormen en van toekomstbestendig zorgvastgoed. “Wij luisteren goed wat onze bewoners ons vertellen. Daarbij is de bewonersconsulent die wij op ieder complex hebben het aanspreekpunt voor de bewoners.” Woonzorg Nederland zet zich in heel Nederland in voor bijna 45.000 senioren en mensen met een zorgvraag. “Een enorme verscheidenheid aan mensen, qua culturele achtergrond, qua inkomenspositie en qua vitaliteit. Zoveel bewoners, zoveel wensen; onze uitdaging is dat iedereen betaalbaar, zelfstandig en prettig thuis kan wonen. Ook als ze door ouderdom of een beperking minder vitaal worden en meer zorg nodig hebben.” De taak van Esther Akkerman is om hierbij de passende formules te ontwikkelen en toe te passen.

Betaalbare huur
Uit de zaal kwam de vraag over betaalbaarheid van huren tussen de 700 en 1.000 euro. Voor veel ouderen die nu in een afbetaald eigen huis of te grote huurwoning wonen is de overstap naar een kleinere woning die vaak duurder is, te groot. Is een collectieve huurwoning een oplossing?

Reactie gemeente
Jeroen Laven, Hoofd Wonen in Den Haag reageerde. “Betaalbaar wonen en groepswonen vinden wij als gemeente ontzettend belangrijk en er is sowieso de ruimte voor wat we dan andere woonvormen noemen.” Over leegstaande kantoren zegt Laven: “Dat is zeker een mogelijkheid. We hebben lege kantoren, lege plinten en winkels die getransformeerd kunnen worden naar andere functie. Ook zijn er soms lege restplekken in de stad. Het is heel belangrijk dat we allemaal dat soort plekken goed in de gaten houden om te kijken wat we ermee kunnen.”

Terry van der Heide, directeur Centrum Groepswonen.

Intersief Samenwerken.
Terry van der Heide is blij met de opmerking van Jeroen Laven over plekken en kansen die er zijn en met Mustapha die zegt: ‘Jongens geen bureaucratie maar we gaan gewoon aan de slag.’ Over het ‘symbool van samenwerken’ het ‘touwtje’ dat in het rapport en deze inspiratiedag is gebruikt, vertelt Terry van der Heide dat dit staat voor heel intensief samenwerken. “Alle acties moeten als een soort vezels in elkaar verstrengeld raken om sterk te worden. Het aardige van het symbool van een touwtje is dat als er een keer een vezel losgeraakt dan vangen de anderen vezels dit op.”

Interactieve ‘sticker’ workshop
Om daadwerkelijk aan de slag te gaan hield Centrum Groepswonen een interactieve ‘sticker’ workshop, waar alle aanwezigen enthousiast aan deelnamen. Deze workshop is de eerste in een reeks van drie, die tot een programma van eisen voor een collectieve woonvorm moet leiden. Een programma waar zoveel mogelijke betrokkenen aan mee kunnen doen, dat breed gedragen wordt en dat tot een ‘fusie van belangen’ leidt. Deze methode heeft Centrum Groepswonen al meerdere malen met succes toegepast en zij hoopt met deze methode ook in Loosduinen een impuls te kunnen geven aan het realiseren van innovatieve, collectieve, woonvormen. De komende tijd gaat Centrum Groepswonen daarom samen met stadsdeel Loosduinen in gesprek met diverse vastgoedeigenaren om de krachten te bundelen. Rond de zomer zullen de resultaten hiervan in een vervolgsessie worden gepresenteerd.

(kader)

Stadssafarie
In de ochtend konden zes projecten worden bezocht.

Harvest Tiny Houses. Op het binnenterrein van appartementengebouw Harvest zijn 11 Tiny Houses in hofjesstructuur gerealiseerd in twee verschillende types te weten 59 m2 en 53 m2. Het binnenterrein is ingericht als gemeenschappelijke moestuin voor zowel de Harvest appartementen als de Tiny Houses. In fase 2 zijn nogmaals 15 woningen gepland in dezelfde hofjesstructuur en met dezelfde duurzaamheidsambities.

Bethelkerk. De voormalige Bethelkerk wordt getransformeerd tot woongroep De Symfonie waarin 12 koop­appartementen van 67-115 m2 waaronder twee kerklofts en een penthouse. In een deel van de voormalige kerkzaal realiseert Stichting Amadeus een buurtcentrum bestaande uit: receptie, huiskamer, grote zaal, theaterzaal (boven), kantoorruimte, keuken en toiletten.

Oude Haagweg 128. Het voormalig kantoorpand van bandenfabriek Vredestein en ­later Azivo aan de Oude Haagweg wordt getransformeerd tot een stoer woongebouw. In totaal worden er 66 appartementen gerealiseerd waarvan 30% in het sociale segment, 30% middenhuur en de overige vrije sector. Duurzaamheid staat voorop en de afwerking is van uitstekende kwaliteit. Met hoofdzakelijk twee- en drie kamerappartementen wordt een jonge doelgroep aangesproken.

De Burgemeester. Aan de Oude Haagweg, daar waar nu bedrijven zoals John van Zweden Behangparadijs zijn gevestigd, naast de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Kerk, is het plan om 344 woningen te realiseren. Van de appartementen wordt 30 procent gerealiseerd in het sociale huursegment, 35 procent in het middenhuursegment, de overige in de vrije sector. De uitvoering is op hoog niveau. Het plan omvat een fraaie binnentuin.

De Vroon is een nieuw woonconcept in aanbouw van 36 huurappartementen in de wijk Vroondaal in de vrije sector met zorg en services dichtbij. Op de begane grond is ongeveer 250 m2 ruimte voor collectief en gezamenlijk gebruik, die ook van meerwaarde zijn voor de buurt. Oplevering eind 2022.

Nolenshoek. Naar eigen zeggen, de allerleukste en gezelligste woongroep in Den Haag.  De woongemeenschap karakteriseert zich als sociaal zonder al te veel dwingende regels. Het gebouw bestaat uit vier woonlagen en heeft totaal 25 huurappartementen waarvan negen tweekamerwoningen en zestien driekamerwoningen. Gemiddelde woonoppervlakte is ongeveer 60 m2. Er is een grote gemeenschappelijke ruimte met aangrenzende tuin.