Privacy

Cookies

Stijlvolouder.nl maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om u het leven makkelijker te maken. Mocht u dit niet willen, kunt u cookies in uw browser uitzetten. Om te lezen hoe dat moet, kunt u hier kijken.

Privacyverklaring, bijgewerkt op 23 mei 2018.

Stichting Stijlvol Ouder, gevestigd Burgemeester Patijnlaan 380, 2585BT ‘s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring voor de site van stijlvolouder.nl.

Contactgegevens:

Stijlvolouder.nl,  Burgemeester Patijnlaan 380, 2585BT ‘s-Gravenhage +31621802939

Marinus Dijkman is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Stijlvol Ouder, en daarmee voor de site van senior-en-wonen.nl en te bereiken via email hidden; JavaScript is required

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Stijlvol Ouder verwerkt uw gegevens die u aan ons hebt verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Cookies die wij gebruiken

Stijlvolouder.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren en hiermee kunnen we de website optimaliseren. u kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hoe u dat doet leest u hier op www.veiliginternetten.nl.

Hieronder volgt een opsomming hoe wij de cookies ingesteld hebben en welke maatregelen wij hebben genomen om zo veilig mogelijk  met uw persoonsgegevens om te gaan:

 • Het IP-adres van de bezoeker wordt niet in z’n geheel geregistreerd maar anoniem gemaakt.
 • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • De instellingen zijn zo gedaan dat er geen gegevens over het gebruik van deze website worden gedeeld met Google (voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens).
 • de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten.
 • we hebben er voor gezorgd hebt dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email hidden; JavaScript is required dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Stijlvol Ouder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling ( alleen als u klant bent)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief  ( alleen als u zich daarvoor aangemeld hebt)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren ( nog niet van toepassing )
 • Stichting Stijlvol Ouder analyseert uw gedrag op de website om daarmee de werking van de website te verbeteren.
 • Stichting Stijlvol Ouder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Stijlvol Ouder neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Stichting Stijlvol Ouder gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen die geautomatiseerde verwerkingen uitvoeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Stijlvol Ouder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: persoonsgegevens van klanten > Bewaartermijn = als vastgesteld door de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Stijlvol Ouder verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Stijlvol Ouder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email hidden; JavaScript is required.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Stijlvol Ouder wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Stijlvol Ouder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met email hidden; JavaScript is required.

Stichting Stijlvol Ouder heeft voor 25 mei 2018 de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.