Panel Provada online: ‘Langer zelfstandig thuis, maar hoe?’

In de studio’s van Provada Live organiseerde Stijlvol Ouder een panelbijeenkomst onder de noemer ‘Langer Zelfstandig thuis, maar hoe?’

De woonsituatie voor de senioren is zorgelijk te noemen. Er is sprake van een forse demografische groei en tegelijkertijd een groot tekort aan voor ouderen geschikte woningen. Het aantal thuiswonende ouderen verdubbelt naar ruim 2,5 miljoen. Het aantal ouderen in het verpleeghuis groeit ook: in 2040 zijn er 30.000 tot 80.000 extra plekken nodig. Dit betekent de komende 20 jaar jaarlijks 50 verpleeghuizen met 30 tot 80 plekken erbij.

Ondanks hoopgevende signalen lopen we nog altijd zwaar achter de feiten aan. Wat kan en moet er nog meer gebeuren? Daarover gaat deze bijeenkomst. Voor de video klik hier

Deelnemers:

  • Tromp Bakker, Directeur MCF Management Consultancy & Finance (Gesprekleider)
  • Eelco Damen, Bestuursvertegenwoordiger Ben Sajet Centrum, v/h. Voorzitter Raad van Bestuur Cordaan
  • Esther Akkerman, Hoofd Acquisitie Zorg, Syntrus Achmea Real Estate & Finance
  • Rene Lolkema, MRE, Domeinleider | Senior Adviseur Wonen en zorg, HEVO
  • Jeannette Dijkman, Oprichter-directeur Stijlvol Ouder.

Stijlvol Ouder is een kennisplatform dat belangrijke verbindingen legt tussen senioren enerzijds, de gemeente, woningcorporaties, zorginstellingen, institutionele investeerders en onderwijsinstellingen anderzijds.