Senioren Woonbeurs Rijswijk een groot succes

Ruim 300 senioren bezochten de Senioren Woonbeurs Rijswijk op zaterdag 20 mei jl.

Vrijwel alle belangrijke Rijswijkse partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn namen op zaterdag 20 mei 2017 deel aan de Senioren Woonbeurs Rijswijk. Ruim 300 senioren bezochten dit in opdracht van Gemeente Rijswijk door Stijlvol Ouder georganiseerde evenement. Naast voorlichting over wonen, zorg en veiligheid werden ook vele nieuwbouwplannen en nieuwe woonconcepten met tekeningen en lezingen toegelicht. Ook de lokale en landelijke pers gaf blijk van belangstelling voor dit voor senioren belangrijke evenement. Gemeente Rijswijk is met 22 procent inwoners die 65 jaar of ouder zijn koploper in regio Haaglanden.

Wethouder Ronald van der Meij, Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Grondzaken opende de Senioren Woonbeurs Rijswijk.

De Senioren Woonbeurs werd geopend door Wethouder Ronald van der Meij, verantwoordelijk voor Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Grondzaken. Hij gaf een duidelijk overzicht van de plannen van de gemeente Rijswijk op het gebied van wonen en welzijn voor senioren. Ook Wethouder Bjorn Lugthart van Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid was aanwezig en werd door vele bezoekers aangesproken.

Veel belangstelling was er voor de nieuwbouwplannen voor De Generaal, een groot kantoorgebouw vlakbij winkelcentrum In de Bogaard dat door Aertgeerts Bouwgroep wordt omgebouwd tot woningen. Ditzelfde gold voor de stand voor de z.g. HBG-lokatie, een initiatief van Syntrus Achmea, waar twee dames de handen vol hadden aan het laten invullen van een enquêteformulier waarmee de woonwensen voor deze lokatie werden onderzocht. De Rabobank was aanwezig met informatie over financiële mogelijkheden op maat voor senioren.

Het was soms even dringen.

Zorgorganisatie Florence was aanwezig met twee stands, waarvan een voor haar vele woonvormen en locaties en de andere voor de succesvolle Florence Pas. Ook de stands van zorgorganisaties Cardia en de wooncorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes alsmede woonzorglocatie Belvédère Rijswijk mochten zich in sterke belangstelling verheugen.

De stand van de nieuwe woonwijk Rijswijk Buiten (tussen Rijswijk en Delft) trok erg veel belangstellenden. Geen wonder want zoveel geheel nieuwe woonwijken worden er in Regio Haaglanden niet ontwikkeld. Gemeente Rijswijk was bovendien vertegenwoordigd met het Zorgloket Rijswijk en Stichting Welzijn Rijswijk, terwijl in de stand van Woonnet Haaglanden senioren informatie konden krijgen over de beschikbaarheid en procedure over de sociale huurwoningen in de Rijswijk.

Uitleg bij Domoticahuisje Toos over de mogelijkheden je huis veiliger te maken.

Informatie over veilig wonen, domotica en ehealth (elektronische en praktische hulpmiddelen) werd verzorgd door maar liefst vier enthousiaste brandweermannen en in de stand van Generatie Thuis met de huistest en domoticahuisje Toos waarin vele oplossingen over preventie en gemak.
Lezingen werden verzorgd namens het Knarrenhof (hofjes woonconcept) door Sophieke Klaver, Coördinator Knarrenhof Noord- en ZuidHolland en Jeroen Siemonds, INBO architecten. Het Thuishuis Project werd vertegenwoordigd door directeur/oprichter Jan Ruyten van Thuis in Welzijn. VivaLib, het bijzondere uit Frankrijk afkomstige succesvolle woonconcept waardoor senioren langdurig en veilig in hun eigen huis kunnen blijven wonen, werd vertegenwoordigd door Rob Hagens, Directeur VivaLib Nederland. Voor meer informatie contact Stijlvol Ouder, telefoon 06-21802939 of mail email hidden; JavaScript is required