Het Stijlvol Ouder 65plus Panel

Het Stijlvol Ouder 65plus Panel bestaat uit senioren die graag willen meedenken en meepraten over langer zelfstandig thuis wonen en waarmee gezamenlijke onderzoeken en projecten kunnen worden opgezet. Een mening die telt en waardoor organisaties hun productontwikkeling beter kunnen afstemmen op de behoeftes en wensen van de 65-plussers.

De onderzoeken gaan bijvoorbeeld over:

  • Nieuwe woonconcepten.
  • Groepswonen: wat, waar, met wie en hoe?
  • Hoe kunnen we langer zelfstandig thuis wonen?
  • Openbaar vervoer.
  • Veiligheid in de buurt?
  • Welke zorg/service willen senioren?
  • Het gebruik van domotica en e-health.
  • Welke activiteiten willen we in de buurt?

 
Meedoen met onderzoeken?

Bent u 65plus, meldt u zich dan hier aan:  email hidden; JavaScript is required

Als deelnemer van het Stijlvol Ouder 65plus Panel ontvangt u ongeveer 1 keer per maand per email een uitnodiging voor een onderzoek met een link naar de digitale vragenlijst. Dit kan gaan over een actueel thema of een onderwerp dat veel mensen aangaat. Ook kan u soms worden gevraagd om mee te doen aan een groepsgesprek over een bepaald onderwerp. En een keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een leuke bijeenkomst of ontvangt u een mooi cadeau.

Als u geen tijd heeft of als het onderwerp u niet interesseert kunt u er ook voor kiezen om niet aan dit betreffende onderzoek mee te doen.

Na het aanmelden sturen wij u een bevestiging waarop u kunt aangeven welke onderwerpen of thema’s u aanspreken. U kunt dan zelf aangeven aan welk soort onderzoek u mee wenst te doen.

Vanzelfsprekend worden uw antwoorden op onderzoeken anoniem verwerkt. Na elk onderzoek, waaraan u hebt deelgenomen, krijgt u van ons de resultaten teruggekoppeld.