Drie bijeenkomsten over zorgvastgoed op Provada 2018

Dinsdag 6 juni, 12:45 uur FORUM 1

De inclusieve stad. De stad van de toekomst, de stad voor iedereen

Er is in de afgelopen jaren veel veranderd waar het gaat om huisvesting van senioren. Het ‘traditionele’ vastgoed voor ouderen verdwijnt. Er wordt ook steeds meer verwacht dat ouderen zo lang als mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Dit vraagt om goede hulp maar vooral ook samenwerken door de verschillende instanties/partijen die hierbij betrokken zijn om tot nieuwe oplossingen te komen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek met verschillende partijen die gezamenlijke initiatieven hebben opgestart om aan de veranderende vraag voor ouderenhuisvesting te kunnen voldoen en waaruit nieuwe woonconcepten zijn ontstaan.

Sprekers: Click op de foto voor meer informatie

 

Woensdag 6 juni, 12:15 uur FORUM 1

Samenwerking in seniorenhuisvesting

Er is in de afgelopen jaren veel veranderd waar het gaat om huisvesting van -senioren. Het ‘traditionele’ vastgoed voor ouderen verdwijnt. Er wordt ook steeds meer verwacht dat ouderen zo lang als mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Maar wat betekent dat? Zijn er wel voldoende geschikte woningen voor senioren?

Sprekers: Click op de foto voor meer informatie

 

Woensdag 6 juni, 15:45 uur FORUM 2

Beleggen in Zorgvastgoed

Woningcorporaties, zorginstellingen en beleggers richten zich steeds meer op senioren wonen. Zet het scheiden van wonen en zorg zich nog verder door en wat betekent dit voor het vastgoed dat deze partijen nu en in de toekomst in eigendom wil hebben?

Sprekers: Click op de foto voor meer informatie.