Mirande Waldmann

Mirande WaldmannIn 2012 is Mirande haar eigen onderneming gestart waarin zij diensten aanbiedt op het gebied van vastgoedadvies, (interim-) management, research & strategie. Zij heeft zich de afgelopen twintig jaar ontwikkeld tot een allround vastgoedvrouw met ervaring in de gehele vastgoedketen van operationeel, tactisch tot strategisch management. Daarbij verliest ze haar achtergrond als cultureel antropologe niet uit het oog: ze is maatschappelijk bewogen en stelt de klant centraal.

Voor Stijlvol Ouder analyseert zij de markt van wonen en zorg.

Achtergrond

Mirande Waldmann VastgoedAdvies (vanaf 2012)

Directeur IPD Nederland ( 2010-2012)
Verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering, de financiële bedrijfsvoering en het opzetten en aansturen van de afdeling relatiemanagement. IPD Nederland maakt vastgoedindexen, benchmarks, performance analyses en voert research uit voor (institutionele) vastgoedbeleggers, woningcorporaties, vastgoedmanagers en gemeenten.

Adjunct-directeur ROZ Performancemeting / Stichting ROZ Vast-goedindex Nederland (2007-2010)
Verantwoordelijk voor de operationele activiteiten, die verband houden met de productiecycli van de diverse vastgoedindexen alsmede de interne bedrijfsvoering. Participanten adviseren bij definitieproblemen, interpretatieverschillen en taxatietechnische kwesties. Organiseren van seminars en trainingen en begeleiden van werkgroepen. Het initiëren en uitvoeren van onderzoek.

Projectmanager Research & Valuations KFN Property (2000-2007)
Ontwikkelen en implementeren van vastgoedmanagement- en beheerinformatie. Taxatiemanagement, ontwikkelen van mana-gementrapportages m.b.t. de waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille, research, hold/sell analyses en forecasts.

Vastgoedbeheer en bureaumanager Redema Beheer (1990-2000)
Propertymanager, winkelcentrummanager en coördinator van de afdelingen commercieel, technisch en administratief beheer.